11. ožujka 2023.

Pušar Banović, D. Izrada plana poslovanja za 2023. godinu, Računovodstvo, revizija i financije, br. 11/22, RRIF Plus d.o.o., Zagreb, 2022.

[…]
11. ožujka 2023.

Pušar Banović, D.: Usporedni prikaz financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja izdvojenih malih i velikih banaka u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova „Računovodstvo i menadžment” br. 23.(1), str 229-250, Zagreb, 2022.

[…]
11. ožujka 2023.

Pušar Banović, D.: Analiza novčanog toka, Računovodstvo i financije, br. 4/22, str 48, Hrvatska zajednica računovođa I financijskih djelatnika, Zagreb, 2022., UDK: 657.2

[…]
11. ožujka 2023.

Pušar Banović, D.: Measuring investment risk of financial instruments, using beta coefficient, VaR and CVaR model, BELCON Business Economy Law Education Conference 2022. 02 -03 June 2022, Belgrade

[…]
10. ožujka 2023.

Šestanović, A., Tomić, B. i Pušar Banović D.: Međuzavisnost rentabilnosti i likvidnosti primjenom panel VAR modela, Ekonomski pregled 72(6) 894-919 (2021.)

[…]
10. ožujka 2023.

Šarić M. i Pušar Banović, D.: Primjena „Metode vrednovanja poduzeća kroz pristup troška kapitala“ na optimalnu strukturu kapitala, Zbornik radova, Računovodstvo i menadžment – RiM 21. međunarodna znanstvena i stručna konferencija, Hrvatski računovođa i RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Svezak II., stručni radovi, str 113-132, Zagreb, 2020.

[…]
10. ožujka 2023.

Pušar Banović, D.: Ključni indikatori uspješnosti (KPI) ljudskih potencijala, Računovodstvo, revizija i financije, br. 9/18, str 132, RRIF Plus d.o.o., Zagreb, 2018., UDK: 658.310.8

[…]
10. ožujka 2023.

Pušar Banović, D.: Vrednovanje „start up“ investicijskog projekta metodama diskontiranih tokova novca. Zbornik radova, Računovodstvo i menadžment – RiM 18. međunarodna znanstvena i stručna konferencija, Hrvatski računovođa i RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Svezak I., znanstveni radovi, str 171-188, Opatija, 2017.

[…]
10. ožujka 2023.

Pušar Banović, D. i Cripović, S.: Kratkoročno planiranje u proizvodnoj djelatnosti, Računovodstvo, revizija i financije, br. 5/16, str 174, RRIF Plus d.o.o., Zagreb, 2016., UDK: 658.512

[…]
10. ožujka 2023.

Pušar Banović, D.: Korelacija između Kralicek DF pokazatelja i povrata na dionice kompanija uključenih u CROBEX® indeks, Zbornik radova, Računovodstvo i menadžment – RiM 16. međunarodna znanstvena i stručna konferencija, Hrvatski računovođa i RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Svezak I., znanstveni radovi, str 153-170, Primošten, 2015.

[…]
10. ožujka 2023.

Pušar Banović, D.: Ekonomska dodana vrijednost kao kriterij odlučivanja u procesu kapitalnog budžetiranja, Zbornik radova, Računovodstvo i menadžment – RiM 15. međunarodna znanstvena i stručna konferencija, Hrvatski računovođa i RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Svezak I., znanstveni radovi, str 237-251, Rovinj, 2014

[…]
10. ožujka 2023.

Pušar Banović, D.: Oblikovanje nekretninskih indeksa, Računovodstvo, revizija i financije, br. 10/14, str 136, RRIF Plus d.o.o., Zagreb, 2014., UDK: 658.8.03/658.149.3

[…]